Productes per a recobriments. Poliamides en pols. Additius per a pintures.

Descripció tècnica

El nom Orgasol® comprèn una gamma de poliamides en pols d’Arkema que permeten la modificació i millora de la formulació de pintures i recobriments, composites, adhesius, pols per a pulvimetal·lúrgia, poliments, cosmètica.

Les diverses referències d’Orgasol® provenen de la polimerització directa de lauril lactama – PA12-, de caprolactama – PA6- i de la combinació d’ambdues – copoliamida PA 6/12. Per tant, tindran les propietats químiques inherents a aquests tipus de nylon: gran estabilitat, resistència a la intempèrie. Com a diferència més clara entre les diferents referències, destaquem, la higroscopicitat – major en la poliamida 6- i diferents punts de fusió: de 140ºC a 217ºC.

El procés únic de síntesi dels Orgasol® confereix una morfologia esferoïdal a totes les referències, que les diferencia de les poliamides en pols obtingudes per molturació.
A més, la distribució de les seves partícules està molt centrada en un diàmetre mig, el que ens comportarà una alta eficiència ja que estem introduint en la formulació només les partícules del diàmetre que ens interessa.

Orgasol®Orgasol®

Comparativa de la distribució de les partícules de l’Orgasol® amb les partícules d’una poliamida molturada

Orgasol®

La mida mitjana de les partícules d’Orgasol® pot estar compresa entre les 5 i les 60 μm.

Una altra de les propietats que caracteritzen les poliamides Orgasol® és la seva porositat i la seva superfície específica, d’1 a 20 m2/g. Associada a aquestes característiques, la propietat de l’Orgasol® de permetre encapsular en el seu interior substàncies diverses: principis actius, reactius, perfums, vitamines, insecticides, etc., protegint-los i permetent-ne un alliberament sostingut en el lloc i en el moment desitjats.
La seva densitat aparent oscil·la entre 0,215 i 0,450 g/cm3.

Orgasol®Orgasol®

Orgasol 2002 EXD Nat Cos

APSA Comercial, SL
C/ A, 41
P.I. Molí dels Frares
08620 Sant Vicenç dels Horts (España)
Tel. 34 934980310
Fax. 34 934980313
© 2011.
Developed by ComCom