Productes per a recobriments. Poliamides en pols. Additius per a pintures.

Descripció tècnica

Pebax

Els recobriments en pols Pebax® són la solució contra la corrosió d’aquelles peces metàl·liques sotmeses a tracció, compressió, torsió, flexió o impacte, on altres recobriments, més rígids, impedirien aquest moviment o es trencarien.
El Pebax® està constituït per blocs més rígids de poliamida alternats amb blocs de poliéters flexibles. Aquesta combinació permetrà al Pebax® aconseguir unes prestacions intermèdies entre els termoplàstics clàssics i els elastòmers.

El seu baix punt de fusió – 147ºC- permet una aplicació fàcil sobre molts tipus de suport.

Usos

Recobriment de molles, fixacions, suports per a portaequipatges de cotxes, etc.

Procediments d’aplicació

Immersió en llit fluidificat
Projecció electrostàtica
Minicoat

Fitxa tècnica

APSA Comercial, SL
C/ A, 41
P.I. Molí dels Frares
08620 Sant Vicenç dels Horts (España)
Tel. 34 934980310
Fax. 34 934980313